ÁSZF

Toppikhungary.hu

Általános Szerződési Feltételei 

 

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Program Labor Bt. (5600 Békéscsaba, Bajza u. 18,  Adószám: 20680453-2-04), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: https://toppikhungary.hu/doc/aszf.pdf.

 

 

 

 

Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Program Labor Bt.
A szolgáltató székhelye:  5600 Békéscsaba, Bajza utca 18. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:   info@toppikhungary.hu
Cégjegyzékszáma:  04-06-006145
Adószáma:   20680453-2-04
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Gyulai Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai:   +36 30 7195102
Adatvédelmi nyilvántartási száma:  
Engedély száma:  

A szerződés nyelve:

magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: 

superwebaruhaz.hu

Onlinex Solutions Kft., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em. 7.

Adószám: 26701581-1-04

Cégjegyzékszám: 04-09-014868

 

Alapvető rendelkezések:

 

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.toppikhungary.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://toppikhungary.hu/doc/aszf.pdf.

 

Adatkezelési szabályok: 

1.3. A Program Labor Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek.

 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

1.4. A termékek csak online vásárolhatók meg. A szállitás díja ingyenes. Csomagolási díj nem kerül felszámitásra.  

1.5. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 

1.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról. 

 

Rendelés menete  

1. A termék adatlapján rákattint a „Kosárba” gombra, amikor a termék belekerül megtekintheti annak tartalmát.

2. A vásárlás további folytatásához kattintson a „Tovább vásárolok” linkre, mellyel visszakerül az iménti termék adatlapjára.

3. Járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.

4. Amikor minden óhajtott terméket elhelyezett a kosarában kattintson a „Kosár tartalma” dobozra, hogy megtekinthesse annak tartalmát vagy egyből termék belehelyezésekor is oda jut. A kosárban a termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőbe való mennyiség megadásával, majd a „Módosítás” gomb megnyomásával.

5. A kosárban található „Pénztár” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában. Amennyiben már regisztrált és belépett felhasználónk egyből a pénztárba az adatok ellenőrzéséhez kerül, ellenkező esetben a „Belépés” vagy „Regisztráció” gombra kell kattintania.

6. A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként „Pénztár”-ban található „Rendelés Feladása” gombra kattintson, mellyel rendelését elküldi nekünk.

7. A rendelésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés 

A megrendelés akkor válik élővé ha azt az ügyfélszolgálat telefonon/e-mailben visszaigazolja.

A megrendelt terméket utánvét esetén a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni.

A megrendelések feldolgozása minden nap 8:00-tól 16:00 óráig történik.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén, illetve nyomon követheti ha belép az oldalra regisztrációkor megadott adataival.

 

Szállítás és fizetés 

Szállítási partnerünk a Magyar Posta Zrt. /MPL/

A szállítás díja: 1.390 Ft

A szállítási mód lehetséges: házhoz szállítással, MPL PostaPontra, MPL csomagautomatába történő szállítással.

A szálíltási idő: 1-3 munkanap

Fizetési lehetőségek:

Utánvéttel: 

Utánvétes rendelések esetén az átvételekor szükséges a csomag ellenértékét kifizetni készpénzzel vagy bankkártyával. Az utánvét kezelés költségét nem számítjuk fel.

Banki átutalással:

A rendelés összege hagyományos banki átutalással kerül teljesítésre, a visszaigazolásban szereplő bankszámlaszámra.

/ Program Labor Bt. 12056008-01787141-00100008 /

Bankkártyával:

A rendelés összege bankkártyával kerül teljesítésre, a Barion rendszerén keresztül. 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén az új rendelést kizárólag a visszaküldött csomag szállítási költségének, visszaküldési díjának, és a csomag ellenértékének előre utalással történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

  

Vásárlástól való elállás

1.7. Vevő a csomag átvételétől számított 14 naptári napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a vásárlástól.

Elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, de a rendelés és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Vevő elállási jogát a Szolgáltatóhoz intézett egyértelmű, írásba foglalt nyilatkozata alapján gyakorolhatja, melyet postai- vagy elektronikus (e-mail) úton juttat el.

levelezési cím: Program Labor Bt., 5600 Békéscsaba, Bajza utca 18.

e-mail cím: info@toppikhungary.hu

Vevő köteles a terméket a saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb 14 naptári napon belül postai úton visszaküldeni Szolgáltató részére az alábbi címre:

Program Labor Bt., 5600 Békéscsaba, Bajza utca 18.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Utánvéttel visszaküldött terméket Szolgáltató nem vesz át, a visszatérítés banki átutalással történik a termék és az elállási nyilatkozat beérkezését követő 14 napon belül.

Elállási joggal magánszemély élhet, vállalkozás nem.

Mikor nem él az elállási jog?

Vevő tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § e) pontja alapján kozmetikumok vonatkozásában egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem illeti meg a Korm. rendelet 20.§-ában meghatározott elállási jog, amennyiben a termék az átadást követően felbontásra került, vagyis a Vevő a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta.

Az elállási jog kizárólag bontatlan, sérülésmentes termékek esetén vehető igénybe. A termék felbontása, sérülése esetén Szolgáltató nem fogadja el az elállást, és a terméket visszajuttatja Vevőnek, amelyért szállítási költséget számol fel.

Szolgáltató jogosult Vevőtől a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését követelni.

Termék cseréje

Termékcserére a termék színének módosítása esetén van lehetőség.

Szolgáltató az alábbi módon cseréli a terméket:

Vevő visszaküldi a csomagot a termékkel együtt (cím: 5600 Békéscsaba, Bajza utca 18., Program Labor Bt.) és e-mailen vagy telefonon keresztül jelzi csereigényét.

A csereigény leadására Vevőnek 14 naptári nap áll rendelkezésére a termék átvételétől számítva. Szolgáltató a 14 naptári nap letelte után a csereigényt elutasítja.

A csereigény elutasításra kerül amennyiben:

- a visszaküldött termék használt, vagy sérült.

- a csomag utánvéttel kerül feladásra, mivel a visszaküldés költsége minden esetben a vásárlót terheli.

- a csereigény során Szolgáltató visszaélést tapasztal.

 

Garancia, jótállás 

1.8. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

 

Panaszkezelés 

1.9. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

 

Vegyes rendelkezések 

2.0. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Gyulai Városi Bíróság illetékességét.

 

Békéscsaba, 2024. április 26.